Editörden
TÜRKİYE'DEKİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI
Adnan Şerif YÜKSEL

Yenilenebilir enerji ve çevre konusundaki duyarlılığı ve desteğini gün geçtikçe arttıran, bu konuları kapsayan her faaliyetin içinde yer almayı prensip haline getiren dergimiz; süreklilik ilkesi çerçevesinde destek vermeye ve sizlerin sesi olmaya devam etmektedir.

Düzenlenen ve bizim de basın sponsoru olarak destek verdiğimiz uluslararası fuar, toplantı ve etkinliklerle her geçen gün etkinliğini arttırmanın gayreti içerisindedirler.

Yeni sayımızın çıkmasına kadar gündem o kadar hızlı gelişiyor ki, her geçen gün yeni bir yatırımın ve atılımın haberini almaktayız.  Türkiye’de 2013 ve 2014 yılında devreye alınan GES projelerinden on sekiz âdeti örnek olarak kWp değerleriyle sıralanmıştır.

  1. Gürsu Municipality 96 kWp    
  2. Gazi Teknopark SPP 263 kWp    
  3. Prokon- Ankara 495,8 kWp    
  4. SG Weber – Adana 92 kWp                        
  5. Adana Çimonto 500 kWp      
  6. Muğla Municipality 105 kWp      
  7. Tepebaşı Municipality 95 kWp  
  8. İncehisar Municipality – Bilecik 90 kWp   
  9. Ner Enerji – Denizli 560 kWp
Türkiye’deki Lisansız Başvuruların Durumu (18 Aralık 2014);
Santral Türü Başvuru          GES
Yapılan Proje                           716
Onaylanan Proje                      219
Kabulü Tamamlanan                  75
Kabul Aşamasında                    29 

18 Aralık 2014 tarihi itibaren 113 adet LUY tesisinin kabulü yapılarak devreye alınmıştır.

Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerji santral kurulumu için toplam başvuru 4846 adet, olumlu Üreticilere ödenecek ihtiyaç başvuru 2142, olumsuz başvuru 849, değerlendirmede olan başvuru 1845 adet  olduğu görülmektedir.     

Güneş enerji santrali (GES) fizibilite raporunda kurulum maliyetinin işletmeye geri dönüşü kaç senede olacağı hesaplanacaktır. Lisanssız fazlası üretim miktarı, kaynak bazında belirlenen fiyatlar ile çarpılarak her bir üretici için yapılacak ödeme belirlenir bu bedel LÜYTOB olarak adlandırılır. 

EPDK tarafından üreticiler için dağıtım sistem kullanım bedeli 2015 yılı ilk 3 ay için birim fiyatı 0,021036 TL olarak belirlenmiştir. Birim fiyatla üretim veya tüketilen net enerji miktarı çarpılarak hesap yapılmaktadır. Türkiye yenilenebilir enerji kaynağı olarak çok zengin ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye’nin enerji ihtiyacında son on yılda %70 artış olmuştur.   Türkiye’deki yenilenebilir enerji yatırımlarının önünün açılması halinde 2030 yılında ihtiyacı olan enerjinin %50 sini karşılayabilir.

Türkiye’deki elektrik enerjisi kurulu gücü 68 719.1 MW olduğu görülmektedir. Bu gücün %34 hidrolik, %31 doğalgaz, % 21 kömür, rüzgâr %5, termik %8, jeotermal %1 olduğu görülmektedir.  Güneş enerjisi ise %0 paya sahiptir. Güneş enerji ile daha yolun başında olduğumuz açıkça gözükmektedir.

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelini belirleme çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre, 7644 km2 tesis kurulabileceği belirlenen alanlardan üretilebilecek toplam elektrik enerjisi yaklaşık 395 TWh/yıl olarak belirlenmiştir.

Türkiye’deki güneş enerjisinin değerlendirilmesi ve yatırıma açılması ülke ekonomisi açısından oldukça cazip görünmektedir. Türkiye’nin güneş haritasında belirtildiği üzere yatırım yapılacak yerlerdeki minimum radyasyon oranı 1550 KWh/m2-yıl maksimum radyasyon oranı ise 2000 KWh/m2-yıl olduğu gözlenmektedir. Ayrıca kış aylarındaki güneşlenme süresinin ortalaması 4 saat iken yaz aylarında bu oran 10 saate kadar çıkmaktadır. Bir yıllık ortalama alındığında aylık 7,5 saat olduğu görülmektedir.

Sürdürülebilir, yenilenebilir bir enerji sektörünün oluşmasına katkı sağlamak üzere; üşenme, erteleme, vazgeçme prensibiyle müşteri memnuniyeti ve kalite ile bütünleşen çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz.

Tasasız ve bol kazançlı günler dileğiyle,  

Adnan Şerif YÜKSEL
adnanyuksell@hotmail.com