Güneş enerjisi santrallerinin kurulumundaki geçici kabul sürecinde yaşanan sıkıntılarla ile ilgili çözüm önerilerinin yetkililerle görüşüldüğü ve çatı pazarının sağlıklı büyümesi için gerekli olan düzenlemelerin kapsamlı şekilde ele alındığı İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) ile birlikte 12 Mayıs 2017 Cuma günü saat 13:30-18:00 arasında İzmir Ege Palas Otel’de "GES’lerde Geçici Kabul Süreci ve Çatı Pazarı" adı altında geniş katılımlı bir seminer düzenlendi.
     İzmir’de gerçekleştirilen etkinliğin ana konusu, Türkiye’de güneş enerjisinin geleceğine yön vermesi beklenen çatı tipi solar sistemler idi.
Toplantıda, organizasyonun paydaşı GENSED’in yanında bir diğer sektörel dernek olan GÜNDER de başkan düzeyinde temsil edildi. GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli’nin de bizzat etkinliğe katılması, sektörü büyük oranda temsil eden bu iki derneğin de konuyu ne kadar önemsediğini gösteriyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Hacı Ali Ulutaş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) Genel Müdürü Oğuz Can da konuşmacılar arasında yer alıyordu. Ulutaş ve Can toplantının sonuna kadar salonda kalıp, soru cevaplar eşliğinde katkıda bulunarak toplantının interaktif bir etkinlik kimliğine bürünmesini sağladılar.
   GENSED Başkan Yardımcısı Özlem Döğerlioğlu açılışta yaptığı konuşmada güneş enerjisi pazarının “oldukça hareketli, fırsatlar, riskler ve yeniliklerle dolu” olduğunu söyledi. Bireysel çatı tipi GES’lerde faturalamanın nasıl yapılacağı konusuna netlik kazandırılması gereğine işaret eden Döğerlioğlu, mahsuplaşma ve imar durumundaki sıkıntılara da dikkat çekerek, bütün bunların tartışılması ve risklerin en aza indirilmesi gerektiğinin alçını çizdi.
    EPDK Piyasası Dairesi Başkanı Hacı Ali Ulutaş ise sözlerine GES ve RES’lere her zaman destek vereceklerini söyleyerek başladı. Ulutaş, özellikle kendi tüketimi için elektrik üretecek herkesin önünü açacak bir düzenleme yapacakları müjdesini verdi. Ulutaş, bu konularda görüş ve önerisi bulunanlardan da bu çalışmaya katkı sunmalarını istedi.

Güneş santrallerinin yerli malzemelerle kurulmasına büyük önem verdiklerini de vurgulayan Ulutaş, özellikle çatı alanları değerlendirilirken de gen gelişmiş solar teknolojilerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
   YEGM Genel Müdürü Oğuz Can da açılış konuşmasında çatı tipi GES’ler konusunda olumlu mesajlar verdi ve YEGM olarak çatı pazarının gelişmesi için gereken tüm desteği vereceklerini ifade etti.
    Etkinliğin ikinci bölümünü GENSED Genel sekreteri Hakan Erkan yönetti.
   Daha çok teknik ağırlıklı ikinci oturumda Pointek Şirketinden Ahmet Ekin, Smart Energy’den Dr. Papatya Ceylan Sevinç, IBC Solar’dan Hakan Daltaban ve KACO Inverter Şirketinden Kemal Balaban konuştular. Oturum sırasında dinleyiciler de sohbete katıldılar, hem sorular sordular hem de görüşlerini ifade ettiler.
    Sonuç itibariyle, Türkiye güneş enerjisi sektörü her türlü olumsuzluğa rağmen gelişimini sürdürüyor. Bir yandan YEKA’lar, bir yandan lisanslı yeni GES yatırımı hazırlıkları ve bir yandan da gelecekte sektörün tabana yayılarak gelişmesini sağlayacak çatı tipi GES’ler…